پریز شش خانه ارتدار و کلیددار شهاب


چند راهی 6 خانه ارت دار و کلید دار مدل شهاب پارت الکتریک هسته ای از جنس

پلی آمید دارد. میزان حساسیت آن 16 آمپر دارد و تکفاز خواهد بود. این محصول

6 خانه ارت دار و کلید دار است که در 1/8 ،3 ، 5 متری و بدون سیم عرضه می شود

شش خانه ارتدار مدل شهاب یکی از مرغوب ترین و بهترین چند راهی های موجود در بازار الکتریک است .شش خانه ارتدار مدل شهاب دارای مغزی پلی آمید و مقاوم دربرابر فشار و حرارت است .