پریز سه خانه بدون ارت و کلید شهاب


طول کابل این سه خانه 5 متر بدون ارت می باشد.

رنگ این سه راهی سفید است و وزن اش 510 گرم می باشد.

ولتاژ تک فاز را به خوبی تحمل می کند و جریان الکتریکی تا 16 آمپر را از خود عبور می دهد.

با وصل کردن دو شاخه این سه راهی به پریز، سه پریز آن همزمان ولتاژ دارد

و می توانید از آن استفاده کنید.

بسیار پر کاربرد می باشد و می توانید در تمام فعالیت ها

که به پریز اضافه نیاز است از آن استفاده کنید

پریز سه خانه بدون ارت و کلید شهاب