دوشاخه و مادگی استاندارد پارت


در تمام لوازم برقی برای اتصال به جریان برق از دو‌شاخه استفاده می‌گردد.

از طرف دیگر برای اتصال تمام وسایل برقی، باید دو‌شاخه آن‌ها را به مادگی یا پریز

برق متصل کرد. به همین علت دو‌شاخه و مادگی از تجهیزات الکتریکی بسیار مهم و

کاربردی به‌شمار می‌آیند. در بسیاری از موارد ممکن است که طول سیم وسیله‌ی برقی

کوتاه باشد یا افراد به سیم اضافه برای وسایل برقی خود نیاز داشته باشند؛ در این موارد

از این لوازم برای افزایش طول سیم وسایل برقی نیز استفاده می‌گردد.

دوشاخه ی مادگی یک وسیله ی پر کاربرد برای افزایش طول سیم ها و کابل هاست.

این دوشاخه مادگی یک مادگی ضامن دار است که به یک پریز سیار را در اختیار شما قرار می دهد.دو شاخه برق و مادگی یکی از وسایل پر مصرف در حوزه تجهیزات برق خانگی است. از این محصول برای افزایش طول سیم و کابل استفاده می‌کنند. همچنین بعنوان یک سیم سیار کارآمد می‌باشد. از دوشاخه برق و مادگی بعنوان رابط برای اتصال جریان برق استفاده می‌کنند که در انواع مختلف طراحی همچنین تولید شده است. در بازار بصورت نری یا مادگی نیز موجود استو

لذا توصیه می‌شود افرادی که در زمینه برق و الکترونیک اطلاعاتی کافی ندارند نسبت به نصب همچنین اتصال دو شاخه برق و مادگی اقدام نکنند، آن را به افراد متخصص واگذار نمایند.انواع دو شاخه برق و مادگیارت دار

گرد

خانگی

صنعتی

مادگی صنعتی

مادگی خانگی

مادگی گلابی

مادگی درب دار

مادگی ارت داردوشاخه برق و مادگی به شما این امکان را نیز می‌دهد دستگاه‌هایی که با برق کار می‌کنند را به منبع تغذیه‌ دارای جریان متناوب می‌باشد متصل کرد. دو شاخه برق و مادگی وظیفه متصل کردن جریان از پریزها به داخل دستگاه‌ها همچنین وسایل الکتریکی را بر عهده دارد. برای مکان‌هایی که پریز وجود ندارد نیز می‌توان استفاده نمود.

جنس دو شاخه برق و مادگی از چیست؟بطور کلی دو شاخه برق و مادگی از پلاستیک همچنین فلز تشکیل شده است. در بیشتر مواقع این محصول از پلاستیک باکیفیت، مقاوم در برابر حرارت طراحی همچنین تولید شده است.

جنس فلز بکار رفته در آن متفاوت است. مهمترین قسمت تشکیل دهنده دو شاخه برق و مادگی فلز می‌باشد .